Filosofia:varmuus

  Tieteen termipankista

  varmuus

  Tarkastele käyttöesimerkkejä
  varmuus
  Määritelmä tunne tai mentaalinen tila, että jonkin täytyy olla jollakin tavoin
  Selite Varmuus on tuntemus totuudesta, joka on erotettava loogisesta varmuudesta (väite on varmasti tosi, kun on mahdotonta, että se olisi epätosi) (välttämätön totuus). Filosofian historiassa on ollut lukuisia tapauksia, jolloin jotakin on väitetty varmasti todeksi. Kuuluisin esimerkki on René Descartesin (1596-1650) Cogito-argumentti, jonka mukaan subjekti on varmasti olemassa ajattelevana oliona ("Ajattelen, siis olen").
  Vain harvoista asioista on kuitenkin varmuutta, minkä skeptisismi on hyvin osoittanut. Tämän vuoksi on kehitetty todennäköisyysteoriaa, jossa pyritään laskemaan todennäköisyyksiä eri asioiden olemassaololle tai esiintymistiheydelle. Todennäköisyys ei kuitenkaan täysin vastaa varmuuden käsitettä, sillä se on laskennallinen käsite joka ei ole yhtäpitävä subjektiivisen varmuuden tunteen kanssa.

  Erikieliset vastineet

  certaintyenglanti (English)

  Lähikäsitteet

  Käytetyt lähteet

  BagginiJFoslP2013

  Alaviitteet

  Lähdeviittaus tähän sivuun:
  Tieteen termipankki 25.6.2024: Filosofia:varmuus. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Filosofia:varmuus.)