Filosofia:uskomus

  Tieteen termipankista

  uskomus

  Tarkastele käyttöesimerkkejä
  uskomus
  Määritelmä hyväksyvä asenne jotakin objektia kohtaan
  Selite Uskomus on keskeinen käsite tietoteoriassa. Esimerkiksi Platon (427-347 eaa) määritteli tiedon oikeutetuksi uskomukseksi. Uskomukseen ajatellaan liittyvän jokin kohde, esimerkiksi "Uskon, että Tieteen termipankki antaa minulle totuudenmukaista tietoa". Uskomuksen kohteet voivat vaihdella aktuaalisesta tai mahdollisesta aistimuksesta asiantiloihin tai väitelauseisiin. Funktionalismi kuitenkin kiistää sen, että uskomuksella täytyy olla kohde.
  Perinteisesti on ajateltu, että uskomukset ovat mielentiloja, mutta Gilbert Ryle (1900-1976) on esittänyt, että uskomus on taipumus sanoa tai tehdä jotakin pikemmin kuin mielentila. Yleensä on myös ajateltu, että uskomukset ovat vääriä tai oikeita, mutta intuitionistit ovat kiistäneet tämän ja katsoneet etteivät uskomukset ole kumpaakaan. Todennäköisyysteorian mukaan uskomukset muodostuvat asteittain.
  Uskomusteoriaa on koeteltu myös ns. Mooren paradoksilla, jossa lauseesta "p, mutta en usko että p" seuraa absurdi tilanne. Lause "Sataa, mutta en usko että sataa" on absurdi ja osoittaa, että käsitettä uskomus ei aina voida käyttää perustellusti.

  Erikieliset vastineet

  beliefenglanti (English)
  croyanceranska (français)
  föreställningruotsi (svenska)
  Glaubensvorstellungsaksa (Deutsch)

  Lähikäsitteet

  Käytetyt lähteet

  BunninNYuJ2004

  Alaviitteet

  Lähdeviittaus tähän sivuun:
  Tieteen termipankki 13.6.2024: Filosofia:uskomus. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Filosofia:uskomus.)