Estetiikka:intuitionismi

  Tieteen termipankista
  (Ohjattu sivulta Filosofia:intuitionismi)

  intuitionismi

  Tarkastele käyttöesimerkkejä
  intuitionismi
  Määritelmä eettinen, matemaattinen tai esteettinen näkemys, jonka mukaan jotkut perusasiat tai periaatteet ovat mentaalisina konstruktioina välittömästi varmoja ilman formaalista todistamista tai johtamista
  Selite Etiikassa intuitionismi on kognitivistinen metaeettinen teoria, jossa moraalia koskeva tieto perustuu moraalisten totuuksien välittömään oivaltamiseen. Etiikan lisäksi intuitionistinen näkemys löytyy myös matematiikan filosofiasta, logiikasta ja estetiikasta. Usein intuitionismissa painotetaan tiedon syntyvän intuitiivisesti, mutta vakuuttuminen tiedon varmuudesta edellyttää argumentaatiota ja tiedon sitomista järjestelmiin.
  Estetiikassa intuitionismia edustaa Clive Bellin (1881-1964) kirjassaan Art (1914) esittämä näkemys, jonka mukaan tunnistamme esteettiset ominaisuudet intuitiivisesti ja välittömästi. Bell kytkee esteettisen ja eettisen arvon toisiinsa viittaamalla G. E. Mooren eettiseen intuitionismiin, jossa eettinen hyvä tunnistetaan vastaavalla tavalla. Esteettinen on Bellille eräs eettisen hyvän muoto.

  Erikieliset vastineet

  intuitionismenglanti (English)

  Lähikäsitteet

  Käytetyt lähteet

  AhokasA2010, SalonenT2008, BellC1914

  Alaviitteet

  Lähdeviittaus tähän sivuun:
  Tieteen termipankki 17.7.2024: Estetiikka:intuitionismi. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Estetiikka:intuitionismi.)