Filosofia:funktionalismi

  Tieteen termipankista

  funktionalismi

  funktionalismi
  Määritelmä seikkaa koskeva näkemys tai analyysitapa, jossa huomio keskittyy seikan funktioon
  Selite Yleisesti funktionalismi tarkoittaa näkemystä, joka kiinnittää erityistä huomiota jonkin asian funktioon. Ehkä tunnetuin funktionalismin muoto on mielenfilosofinen näkemys, jonka mukaan mentaaliset tilat voidaan määritellä sen perusteella, mikä tyypillisimmin aiheuttaa ne, mitä vaikutuksia niillä on muihin mentaalisiin tiloihin ja mitä vaikutuksia niillä on käyttäytymiseen. Mielenfilosofian piirissä funktionalismi on behaviorismin moderni seuraaja. Sen varhaiset kannattajat olivat Hilary Putnam (1926-) ja Wilfrid Sellars (1912-1989). Funktionalismin mukaan mentaaliset tilat määräytyvät kolmenlaisten relaatioiden mukaan: se, mikä aiheuttaa ne, se, mitä vaikutuksia niillä on muihin mentaalisiin tiloihin ja se, mitä vaikutuksia niillä on käyttäytymiseen. Näiden määrittäminen on vaativa tehtävä, ja funktionalismia verrataan usein tietokoneen toimintaan - relaatiot muodostavat sen ohjelmiston. Funktionalismia on moitittu liiallisesta yleisyydestä ja siitä, että se sallii mentaalisuuden liian laajalle joukolle asioita. On myös sanottu sen yksinkertaistavan mentaalista maailmaa. Yhteiskuntatieteissä funktionalismi on teoria, jonka mukaan yhteiskunnalliset ilmiöt voidaan selittää niiden yhteiskunnallisella funktiolla.

  Erikieliset vastineet

  functionalismenglanti (English)
  funcionalismoespanja (español)
  funzionalismoportugali (português)
  fonctionnalismeranska (français)
  funktionalismruotsi (svenska)
  Funktionalismussaksa (Deutsch)
  funktsionalismviro (eesti)

  Lähikäsitteet

  Käytetyt lähteet

  BlackburnS1996, KokkonenT2016

  Alaviitteet

  Lähdeviittaus tähän sivuun:
  Tieteen termipankki 11.12.2023: Filosofia:funktionalismi. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Filosofia:funktionalismi.)