Filosofia:totuudenkaltaisuus

  Tieteen termipankista

  totuudenkaltaisuus

  Tarkastele käyttöesimerkkejä
  totuudenkaltaisuus
  Määritelmä
  1. näkemys, jonka mukaan tietty teoria vastaa enemmän todellisuutta kuin jokin muu teoria
  2. epistemologinen arvokriteeri teorian pätevyydelle
  Selite Ensimmäinen aiheesta keskustellut filosofi oli Karl Popper (1902-1994), ja hänen mukaansa tietty tieteellinen teoria voi "lähestyä totuutta", vastata paremmin todellisuutta kuin jokin muu samaan tavoitteeseen pyrkivä teoria. Totuudenkaltaisuus on erotettava todennäköisyydestä, sillä totuudenkaltaisuudessa arvioidaan nimenomaan teorian sisältöä kun taas todennäköisyys on sitä suurempi mitä vähemmän siinä on sisältöä. 1970-luvulta lähtien teoriaa totuudenkaltaisuudesta on kehitetty samanlaisuuden kriteerin avulla. Tunnetuimpia nykykeskustelijoita totuudenkaltaisuudessa ovat Ilkka Niiniluoto (1946-) ja Graham Oddie.
  Totuudenkaltaisuus liittyy ennen kaikkea tieteelliseen realismiin, jonka mukaan tieteelliset teoriat voivat periaatteessa aina olla väärässä (fallibilismi) ja kaikki nykyiset tieteelliset teoriat ovat todennäköisesti osittain vääriä (eikä tieteen kehitys välttämättä edes johda tarkalleen ottaen tosien teorioiden löytymiseen), mutta tieteen kehitys johtaa teorioihin, jotka ovat yhä totuudenkaltaisempia.
  Totuudenkaltaisuus-termiä on käytetty myös epistemologisena arvokriteerinä, jonka avulla voidaan arvioida tieteellisen teorian vastaavuutta totuuden kanssa käytettävissä olevan todistusaineiston perusteella.

  Erikieliset vastineet

  truthlikenessenglanti (English)

  Lähikäsitteet

  Käytetyt lähteet

  AudiR1995

  Alaviitteet

  Lähdeviittaus tähän sivuun:
  Tieteen termipankki 18.7.2024: Filosofia:totuudenkaltaisuus. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Filosofia:totuudenkaltaisuus.)