Filosofia:fallibilismi

  Tieteen termipankista

  fallibilismi

  Tarkastele käyttöesimerkkejä
  fallibilismi
  Määritelmä Peircen käsitys, jonka mukaan tiedolla ei ole ehdottoman varmaa perustaa
  Selite Charles S. Peirce (1839-1914) nimitti fallibilismiksi tieteenteoreettista ja tieteenfilosofista näkemystä, jonka mukaan erehtymisen mahdollisuus on tieteellisessä tiedon hankinnassa aina läsnä. Erehdyksiä korjaamalla voidaan kuitenkin jatkuvasti edetä kohti luotettavampaa tietoa. Tässä mielessä tiede on itsensäkorjaavaa - tiedeyhteisön vuoruovaikutus johtaa yhä lisääntyvään tieteellisen tiedon luotettavuuteen. Siten ajatukseen ei sisälly skeptisismiä aktiivisen epäilyn tai epäluottamuksen mielessä, vaan myös periaatteessa epävarmaan tietoon voi nojautua, mikäli se on parasta käytettävissä olevaa tietoa.

  Erikieliset vastineet

  fallibilismenglanti (English)

  Lähikäsitteet

  Käytetyt lähteet

  SalonenT2008, KeinänenJVadenT2011, KokkonenT2016

  Alaviitteet

  Lähdeviittaus tähän sivuun:
  Tieteen termipankki 25.6.2024: Filosofia:fallibilismi. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Filosofia:fallibilismi.)