Filosofia:tieteellinen realismi

  Tieteen termipankista

  tieteellinen realismi

  Tarkastele käyttöesimerkkejä
  tieteellinen realismi
  Määritelmä tieteenfilosofinen näkemys, jonka mukaan maailma on sellainen mitä tieteelliset teoriat siitä sanovat
  Selite Tieteellinen realismi korostaa tieteen merkitystä todellisuuden kuvaamisessa. Teoriat ovat kuvauksia todellisuudesta, mutta havaintojen teoriapitoisuudesta (kokemukset ovat luonteeltaan käsitteellisiä) seuraa, että riippumaton todellisuus ei ole suoraan tavoitettavissa. Tieteellisen realismin keskeinen ongelma on tieteen kehitys ja tiedon kasvu; niiden kautta voidaan tarkastella sitä, miten tieteen antamat kuvaukset todellisuudesta tulevat paremmiksi ja miten tieteelliset teoriat ovat totuudenkaltaisia tai ainakin lähestyvät totuutta.

  Lähikäsitteet

  Käytetyt lähteet

  AhokasA2010, MäättänenP1995

  Alaviitteet

  Lähdeviittaus tähän sivuun:
  Tieteen termipankki 18.7.2024: Filosofia:tieteellinen realismi. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Filosofia:tieteellinen realismi.)