Filosofia:sisäinen realismi

  Tieteen termipankista

  sisäinen realismi | episteeminen realismi

  Tarkastele käyttöesimerkkejä
  sisäinen realismi
  episteeminen realismi
  Määritelmä Putnamin kannattama realismin muoto, joka näkee totuuden semanttisen relaation tiedosta riippuvana ja teoriarelatiivisena asiana
  Selite Hilary Putnam (1926-) erotti toisistaan ulkoisen ja sisäisen realismin. Siinä missä ulkoinen realismi kannattaa totuuden korrespondenssiteoriaa, sisäinen realismi kannattaa näkemystä, jonka mukaan maailma ei ole ymmärrettävissä vain yhdellä tavalla vaikka se onkin olemassa objektiivisesti. Kielen käyttäjät ja tiedon tuottajat jäsentävät maailmaa konstruoidessaan kuvauksia siitä. Siten tapa, jolla maailma makaa, on olemassa teoriarelatiivisesti.

  Erikieliset vastineet

  epistemic realismenglanti (English)
  inner realismenglanti (English)

  Lähikäsitteet

  Käytetyt lähteet

  PihlströmS2014, Logos2007, MäkiU2002

  Alaviitteet

  Lähdeviittaus tähän sivuun:
  Tieteen termipankki 24.6.2024: Filosofia:sisäinen realismi. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Filosofia:sisäinen realismi.)