MäkiU2002

    Tieteen termipankista

    Uskali Mäki, "Tieteellinen realismi ja marxismi", teoksessa Nykyajan filosofia (toim. Ilkka Niiniluoto ja Esa Saarinen), WSOY, Helsinki 2002, s. 165-214.