Filosofia:mieli (mielenfilosofia)

  Tieteen termipankista

  mieli
  mielenfilosofia

  mieli
  Määritelmä ihmisen mentaalinen komponentti
  Selite

  Usein termejä mieli ja sielu käytetään usein samassa merkityksessä. Esimerkiksi René Descartes (1596-1650) käytti molempia merkitsemään ajattelevaa subjektia, joka on erotettava siihen liittyneestä ruumiista. Descartesille siis mieli on identtinen minän, persoonan tai ajattelevan subjektin kanssa. David Humelle (1711-1776) mieli on puolestaan joukko psykologisia tiloja ja vastaa pitkälti tietoisuutta, mutta on erotettava fysikaalisista tiloista.
  Eri käsitykset mielestä johtivat mieli-ruumis-relaation eri tulkintoihin. Kartesiolaisessa viitekehyksessä ero tehdään ajattelevan substanssin ja ruumiin eli fyysisen substanssin välillä. Jos taas ajatellaan, että mieli on kokoelma psyykkisiä tiloja, ongelmaksi muodostuu selittää psyykkisten ja fyysisten ominaisuuksien ja tilojen välinen ero sekä niiden keskinäinen riippuvuus ja riippumattomuus.

  Funktionalististen käsitysten mukaan mielentilat ja -toiminta voidaan identifioidaruumiin fysiologisen toiminnan funktioina.
  Aristotelisen mallin mukaan taas mieli on ruumiin muoto eli forma.
  Lisätiedot lat. mens = mieli

  Erikieliset vastineet

  mindenglanti (English)
  espritranska (français)
  sinneruotsi (svenska)
  Gemütsaksa (Deutsch)

  Lähikäsitteet

  Käytetyt lähteet

  BunninNYuJ2004

  Alaviitteet

  Lähdeviittaus tähän sivuun:
  Tieteen termipankki 4.3.2024: Filosofia:mieli (mielenfilosofia). (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Filosofia:mieli (mielenfilosofia).)