KeinänenJVadenT2011b

    Tieteen termipankista

    Jari Keinänen & Tere Vadén: Filosofian haasteet 3. Atena, Jyväskylä 2011.