Filosofia:naturalistinen virhepäätelmä

  Tieteen termipankista

  naturalistinen virhepäätelmä

  naturalistinen virhepäätelmä
  Määritelmä Mooren väite, jonka mukaan moraalia ei voi palauttaa empiirisesti tutkittaviin, luonnollisiin ominaisuuksiin
  Selite G. E. Mooren (1873-1958) teoksen Principia ethica (1903) mukaan kaikki eettiset teoriat, jotka määrittelevät moraalisen hyvän jonkin naturalistisen ominaisuuden eli jonkin ei-moraalisen hyvän avulla syyllistyvät naturalistiseen virhepäätelmään. Naturalistinen ominaisuus on mikä tahansa olioiden, tekojen tai tekojen seurausten empiirisesti tiedostettava ominaisuus. Siten moraalisen kysymyksen ratkaiseminen selvittämällä, mitä mieltä ihmiset tästä asiasta ovat, on naturalistinen virhepäätelmä. Tämä ei tarkoita, että tosiasioilla ei olisi merkitystä moraalisten kysymysten kannalta, vaan sitä, että päätelmään sisältyy aina myös erillinen normatiivinen kannanotto, josta voi olla arvoperustein eri mieltä, vaikka olisi samaa mieltä kaikista tosiasioista.

  Erikieliset vastineet

  naturalistic fallacyenglanti (English)

  Lähikäsitteet

  Käytetyt lähteet

  AhokasA2010, OksanenMLaunisVSajamaS2010, MäättänenP1995, HallamaaJ2008, KokkonenT2016

  Alaviitteet

  Lähdeviittaus tähän sivuun:
  Tieteen termipankki 3.12.2023: Filosofia:naturalistinen virhepäätelmä. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Filosofia:naturalistinen virhepäätelmä.)