Filosofia:hyvä

  Tieteen termipankista

  hyvä

  hyvä
  Määritelmä
  1. positiivinen arvo teolle, luonteelle tai tarkoitukselle
  2. etiikassa toiminnan kohde
  Selite Monet etiikan suuntaukset pyrkivät hyvän saavuttamiseen, vaikkakin joidenkin päätavoite on sen saavuttaminen joka on oikein. Hyvä liittyy ennen kaikkea moraalipsykologiaan. Se motivoi tekojamme ja selittää tunteitamme. Käsite on kuitenkin äärimmäinen monimutkainen ja sen hyvän todellisesta luonteesta on paljon eriäviä näkemyksiä.
  Platon (427-347 eaa.) katsoi, että hyvä on käsitteellisen analyysin saavuttamattomissa. Aristoteleen (384-322 eaa.) mukaan hyvä on se, johon kaikki pyrkivät, mutta myönsi että sanan merkityksestä on paljon eri käsityksiä. Termiä hyvä voidaankin pitää käsitteenä, jota Wittgenstein kutsuisi perheyhtäläiseksi - on paljon erilaisia käsityksiä tavoiteltavista asioita, joita kutsutaan yhteisnimityksellä hyvä. Etiikan eri teorioissa hyvä määritellään vaihtelevasti mm. mielihyväksi, toteuneeksi haluksi, yhteiskunnan tavoitteeksi jne. Yksi metaetiikan kysymyksiä (johon hyvän luonteen pohtiminen nykyfilosofiassa yleensä sijoittuu) onkin se, onko oletettava yksi hyvä, johon kaikki muut palautuvat (monismi) vai useampi yhtäaikainen hyvä (pluralismi).
  Lisätiedot kr. to agathon; lat. bonum

  Erikieliset vastineet

  goodenglanti (English)
  buenoespanja (español)
  buonoitalia (italiano)
  bomportugali (português)
  bonranska (français)
  braruotsi (svenska)
  godruotsi (svenska)
  gutsaksa (Deutsch)
  heaviro (eesti)

  Lähikäsitteet

  Käytetyt lähteet

  WileniusR1982, BunninNYuJ2004, SmithM2005

  Alaviitteet

  Lähdeviittaus tähän sivuun:
  Tieteen termipankki 20.5.2024: Filosofia:hyvä. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Filosofia:hyvä.)