Filosofia:läpieläminen

From Tieteen termipankki
Jump to navigation Jump to search

elämys | läpieläminen

elämys
läpieläminen
Definition Husserlilla fenomenologian tutkimuskohde
Explanation Saksalaisessa filosofiassa termi juontaa juurensa Johann Gottlieb Fichteen (1762-1814), jolle elämys merkitsi "subjektin reflektoimatonta täyttyneisyyttä annetusta tilasta". Tälle pohjalla rakentuivat erilaiset elämänfilosofiset näkemykset (esim. Diltheyn "immanenssin ykseys"). Termi oli merkittävä myös uuskantilaisuudessa, ja Edmund Husserlin (1859-1936) käsitys on vahvasti uuskantilaisuuden leimaama. Tämä asettui fenomenologian ankaran tieteellisyyden vaatimusta vastaan, ja Husserl joutui muokkaamaan käsitystään läpielämisestä tai elämyksestä monesti. Husserl selitti asiaa mm. siten, että "fenomenologia on transsendentaalin puhtaiden elämysten kuvaileva olemustiede". Hän ymmärsi elämyksen nykyisyydessä läsnä olevaksi, mikä on saanut osakseen paljon kritiikkiä mm. Jacques Derridalta (1930-2004).

Equivalents

Erlebnissaksa

Related Concepts

Sources

SalonenJ1986

References

Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 23.10.2021: Filosofia:läpieläminen. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Filosofia:läpieläminen.)


Siirry tarkastelemaan sivun muokkaushistoriaa →