Filosofia:uuskantilaisuus

  Tieteen termipankista

  uuskantilaisuus

  uuskantilaisuus
  Määritelmä saksalainen filosofinen tutkimussuuntaus, jossa pyritään yhdistämään modernin luonnontieteen saavutukset Kantin kriittiseen idealismiin
  Selite 1800-luvun lopulla ja 1900-luvun alussa vaikuttanut monimuotoinen uuskantilaisuus, jonka tunnettuja edustajia olivat Kuno Fischer (1824-1907), Hermann von Hemholtz (1821-1894), Friedrich Albert Lange (1828-1875), Eduard Zeller (1814-1908) ja Otto Liebmann (1840-1912), keskittyi tietoteoriaan, josta tuli usein samalla tieteenteoriaa.
  Uuskantilaisuuden piirissä voidaan erottaa useita koulukuntia, kuten Marburgin koulu, jonka perusti Hermann Cohen (1842-1918). Marburgin koulu keskittyi kantilaisuuden logistisiin ja metodologisiin aspekteihin. Koulun muita tunnettuja edustajia olivat Paul Natorp (1854-1924) ja Ernst Cassirer (1874-1945). Toinen tunnettu uuskantilaisuuden koulu on kulttuurintutkimukseen keskittynyt Badenin koulu, jonka tunnettuja edustajia olivat Wilhelm Windelband (1848-1915) ja Heinrich Rickert (1863-1936).

  Erikieliset vastineet

  neo-Kantianismenglanti (English)

  Lähikäsitteet

  Käytetyt lähteet

  SalonenT2008, AudiR1995

  Alaviitteet

  Lähdeviittaus tähän sivuun:
  Tieteen termipankki 10.12.2023: Filosofia:uuskantilaisuus. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Filosofia:uuskantilaisuus.)