Filosofia:kategorinen propositio

From Tieteen termipankki

Tällä käsitteellä ei ole otsikon muodostavia nimityksiä.

Definition propositio, joka esittää väitteen kahden olioluokan välisestä sisältymissuhteesta
Explanation

Traditionaalissa logiikassa tunnettiin kolme propositio- tai arvostelmatyyppiä, nk. kategoriset, hypoteettiset ja disjunktiiviset arvostelmat. Aristoteleen termilogiikka käsitteli pelkästään kategoristen arvostelmien syllogismeja. Kategorisen arvostelman perusmuoto on "A on B", jossa A ja B ovat oliolajeihin tai -luokkiin viittaavia termejä. Kategoriset arvostelmat voivat olla universaalisia tai partikulaarisia sekä myöntäviä tai kieltäviä jakaantuen näin neljään luokkaan nk. vastakohtaisuuksien neliön mukaan:


A. Jokainen A on B
E. Mikään A ei ole B
I. Jokin A on B
O. Jokin A ei ole B.

Sources

Niiniluoto2015b, Strobino2018

References

Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 28.3.2023: Filosofia:kategorinen propositio. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Filosofia:kategorinen propositio.)