Filosofia:hermeneuttinen kehä

  Tieteen termipankista

  hermeneuttinen kehä

  Tarkastele käyttöesimerkkejä
  hermeneuttinen kehä
  Määritelmä hermeneuttinen kuvaus ymmärtämisen prosessista, jossa ymmärrys tutkimuksen kohteen merkityksestä syvenee vähitellen toistuvien tulkintakierrosten kautta
  Selite Käsite tunnetaan nykyään parhaiten Hans-Georg Gadamerin (1900-2002) kehittämässä muodossa, mutta se löytyy jo Martin Heideggerin (1889-1976) varhaisesta eksistenssifilosofiasta, jossa sillä on positiivinen rooli. Heideggerilla hermeneuttinen kehä sijoittuu täälläolon ajallisuuteen ja se on olennainen ihmisen maailmassa olemiselle.
  Gadamerilla hermeneuttinen kehä nähdään prosessina, jossa merkitysten tulkinta annetaan aina toisilla merkityksillä, jotka tulkitaan toisilla merkityksillä ja niin edelleen. Merkitysten kokonaisuudella ei ole kivijalkaa, joka antaisi sille tukevan perustan reaalitodellisuudessa. Teoreettinen ajattelu erotetaan esiteoreettisesta käytännöstä ja tulkitseminen liikkuu kehässä teoreettisen ymmärtämisen ja esiteoreettisen eli praktisen ymmärtämisen välillä. Kehässä liikkuminen ei ole kuitenkaan paikallaan polkemista, sillä Gadamer korostaa kehää spiraalinomaisena prosessina. Se on eräänlainen vuoropuhelu tulkinnan kohteen ja tulkitsijan välillä.

  Erikieliset vastineet

  hermeneutic circleenglanti (English)

  Lähikäsitteet

  Käytetyt lähteet

  Moran2000, MäättänenP1995, SaarinenE1994, SalonenT2008

  Alaviitteet

  Lähdeviittaus tähän sivuun:
  Tieteen termipankki 18.7.2024: Filosofia:hermeneuttinen kehä. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Filosofia:hermeneuttinen kehä.)