Filosofia:behaviorismi

  Tieteen termipankista

  behaviorismi

  behaviorismi
  Määritelmä havaittavaa käyttäytymistä mentaalisten ilmiöiden selittämisessä keskeisenä pitävä näkemys
  Selite Behaviorismi on tutkimussuuntaus sekä sosiaalipsykologiassa että filosofiassa. Sen piirissä voidaan erottaa monia eri lajeja.
  Filosofinen behaviorismi liittyy erityisesti loogiseen positivismiin, joka kannatti semanttista ja reduktivistista teesiä, jonka mukaan kaikki mentaalisia sanoja sisältävät väitteet voidaan kääntää ulkoista havaittavaa käyttäytymistä koskeviksi, objektiivisesti todennettavissa oleviksi väitteiksi (fysikalismi) (looginen behaviorismi). Tälläinen jyrkkä kanta kohtasi pian ylivoimaisia vaikeuksia, sillä mentaalisia ilmiöitä on vaikea kääntää fysikalistiselle kielelle. Filosofiassa behaviorismi sai kuitenkin myöhemminkin kannatusta monissa ei-reduktionistisissa lähestymistavoissa (myöhäinen Wittgenstein, Quine, Sellars), mutta sai osakseen kovaa kritiikkiä 1950- ja 1960-luvuilla. Nykysin siitä löytyy jäänteitä funktionalismissa.
  Tieteellinen behaviorismi sai alkunsa 1900-luvun alkupuolella, ja sitä kehittivät edelleen psykologiassa erityisesti C. L. Hull (1884-1952), E. C. Tolman (1886-1959) ja B. F. Skinner (1904-1990). Psykologiassa behaviorismi korvasi aiemmin introspektioon perustuvan tutkimustavan, ja psykologian tehtävän katsottiin olevan käyttäytymisen ennustaminen kokeellisten menetelmien avulla.
  Lisätiedot ks. behaviorismi myös kielitieteessä

  Erikieliset vastineet

  behaviorismenglanti (English)
  behaviorismeranska (français)
  behaviorismruotsi (svenska)
  Behaviorismussaksa (Deutsch)
  biheiviorismviro (eesti)

  Lähikäsitteet

  Käytetyt lähteet

  RaatikainenP1997, AudiR1995

  Alaviitteet

  Lähdeviittaus tähän sivuun:
  Tieteen termipankki 11.12.2023: Filosofia:behaviorismi. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Filosofia:behaviorismi.)