Filosofia:fysikalismi

  Tieteen termipankista

  fysikalismi

  fysikalismi
  Määritelmä näkemys, jonka mukaan vain fysikaalinen todellisuus on olemassa tai se on perimmäinen todellisuuden taso
  Selite Fysikalismin mukaan kaikki fysikaalisen todellisuuden ulkopuolinen riippuu jollain tavoin fysikaalisesta tasosta. Esimerkiksi mieli ei ole irrallinen olio, vaan riippuu tavalla tai toisella aivojen toiminnasta. Fysikalismi liittyi Wienin piirin vasemmistosiiven fenomenalismia vastustavaan reduktionistiseen oppiin, jonka mukaan mielekkäät väitteet voidaan kääntää fysikaalisella kielellä esitetyiksi väitteiksi. Fysikalismia edustivat loogisessa positivismissa Otto Neurath (1882-1945) ja Rudolf Carnap (1891-1970). Wienin piirin jälkeen fysikalismin merkitys on muuttunut epämääräisemmäksi ja sillä tarkoitetaan monenlaisia materialistisia ontologioita, jotka eivät yleensä sitoudu reduktionismiin.

  Erikieliset vastineet

  physicalismenglanti (English)

  Lähikäsitteet

  Käytetyt lähteet

  AhokasA2010, RaatikainenP1997, KokkonenT2016

  Alaviitteet

  Lähdeviittaus tähän sivuun:
  Tieteen termipankki 18.5.2024: Filosofia:fysikalismi. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Filosofia:fysikalismi.)