Filosofia:Leibnizin laki

  Tieteen termipankista

  Leibnizin laki

  Leibnizin laki
  Määritelmä Leibnizin muotoilema periaate: kahdella oliolla on samat ominaisuudet jos ja vain jos ne ovat identtisiä
  Selite Leibnizin laiksi kutsutaan G. W. Leibnizin (1646-1716) muotoilemia identtisten erottumattomuuden ja erottamattomien identiteetin (identitas indiscerniblium) periaatteita. Usein se samaistetaan vain ensimmäiseen näistä. Leibniz muotoili ne ensimmäistä kertaa teoksessaan Discours de metaphysique (1686). Leibnizin mukaan periaate pätee luonnossa: ei ole esimerkiksi kahta täysin samanlaista apilanlehteä.Periaatteella on tärkeä merkitys esimerkiksi mielenfilosofiassa (ovatko aivotilat identtisiä mielentilojen kanssa?), intentionaalisuutta koskevassa nykykeskustelussa ja kielifilosofiassa periaate on nähty tärkeänä totuuden säilyttävänä periaatteena (salva-veritate-periaate).

  Erikieliset vastineet

  Leibniz's lawenglanti (English)

  Lähikäsitteet

  Käytetyt lähteet

  BagginiJFoslP2013

  Alaviitteet

  Lähdeviittaus tähän sivuun:
  Tieteen termipankki 4.3.2024: Filosofia:Leibnizin laki. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Filosofia:Leibnizin laki.)