Filosofia:persoonan identiteetti

  Tieteen termipankista

  persoonan identiteetti

  persoonan identiteetti
  Määritelmä riittävät ja välttämättömät ehdot saman persoonan tunnistamiseksi eri aikoina
  Selite Persoonan identiteetti koskee persoonan perustaa, sen jatkuvuutta eri aikoina. Kyse ei siis ole henkilön omaksumista rooleista eikä yksilöllisistä persoonallisuuspiirteistä.
  Kysymyksen muotoili ensi kerran John Locke (1632-1704), jonka mukaan kyse on samasta tietoisuudesta, joka perustuu muistiin. Persoonan identiteetissä ei ole kysymys samasta immateriaalisesta substanssista kuten rationalistit ajatelivat tai samasta materiaalisesta subjektista kuten materialistit ajattelivat. David Hume (1711-1776) piti minuutta erilaisten vaikutelmien ja ideoiden taustalla näennäisenä (kimpputeoria).
  Nykyfilosofiassa on korostettu psykologisen jatkuvuuden merkitystä ihmiselämässä (mm. Derek Parfit (1942-)) tai fyysisen samuuden (esim. aivot) jatkuvuutta. V. W. Quinen (1908-2000) mukaan persoonan identiteettiä ei voida erottaa yleisen identiteetin ongelmasta.

  Erikieliset vastineet

  personal identityenglanti (English)

  Lähikäsitteet

  Käytetyt lähteet

  BunninNYuJ2004, BagginiJFoslP2013

  Alaviitteet

  Lähdeviittaus tähän sivuun:
  Tieteen termipankki 14.4.2024: Filosofia:persoonan identiteetti. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Filosofia:persoonan identiteetti.)