Filosofia:salva veritate -periaate

  Tieteen termipankista

  salva veritate -periaate

  Tarkastele käyttöesimerkkejä
  salva veritate -periaate
  Määritelmä ehto, jonka kaksi ilmausta toteuttavat, jos toinen voidaan sijoittaa toisen paikalle tietyssä lauseyhteydessä niin, että lauseen totuusarvo ei muutu
  Selite Salva-veritate-ehto eli sijoitettavuus, vaihdettavuus tunnetaan erityisesti G. W. Leibnizin (1646-1716) filosofiasta. Leibniz ehdotti, että kahden ilmaisun viittauksen kohteet ovat samat, jos ja vain jos ilmaisut ovat vaihdettavissa kaikissa yhteyksissä salva veritate. Hän kuitenkin havaitsi, että ehdon suhteen ovat ongelmallisia ns. intensionaaliset lauseyhteydet.
  Lisätiedot lat.=totuus säilyen

  Erikieliset vastineet

  principle of salva veritateenglanti (English)

  Lähikäsitteet

  Käytetyt lähteet

  RaatikainenP1997

  Alaviitteet

  Lähdeviittaus tähän sivuun:
  Tieteen termipankki 24.6.2024: Filosofia:salva veritate -periaate. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Filosofia:salva veritate -periaate.)