Etelä-Aasian tutkimus:kasti

  Tieteen termipankista

  kasti

  kasti
  Määritelmä endogaaminen sosiaalinen ryhmä, jonka jäseneksi ihminen syntyy
  Selite Kastin käsitteellä ei ole suoraa vastinetta eteläaasialaisissa kielissä, mutta lähimmät vastineet ovat sanskritin jāti, joka voi tarkoittaa esimerkiksi kastia tai sitä pienempää ryhmää sekä varṇa (sääty), joka on laajempi käsite - näistä jāti on siis lähempänä kastia. Kasteja alaryhmineen Intiassa on tuhansia, joista monet ovat paikallisia tai alueellisia. Yksittäisen kastin historiallinen alkuperä voi olla esimerkiksi ammattiryhmässä, klaanissa tai uskonnollisessa lahkossa. Erityisesti brittihallinto vahvisti kastin merkitystä ottamalla käsitteen hallinnolliseen käyttöön, minkä seurauksena kasti nousi tärkeimmäksi sosiaalisen identifikaation määrittäjäksi varsinkin hinduille. Kasteille on ollut tunnusomaista endogamia eli avioliitot on solmittu aina saman kastin jäsenten kesken, ja tätä tapaa noudatetaan yleisesti edelleen. Lisäksi kastin käsitteeseen kuuluvat tietyt ruoka- ja puhtaussäännöt: Itseään alempaan kastiin kuuluvalta ei ole voinut ottaa vastaan ruokaa eikä aterioida hänen kanssaan. Rituaalisen puhtauden vaatimus on puolestaan tullut esiin esimerkiksi alhaiskastisen kosketuksen välttämisenä. Nykyään ruokaan ja (rituaaliseen) puhtauteen liittyvät säännöt eivät ole yhtä tärkeitä kuin ennen, mutta jotkut noudattavat niitä yhä. Kasti yleensä on edelleen Intiassa merkittävä tekijä, joka vaikuttaa esimerkiksi aviopuolison valintaan ja jopa äänestyskäyttäytymiseen. Kastin käsite liitetään vahvimmin hinduyhteisöön, mutta käytännössä muidenkin uskontokuntien edustajat Intiassa kuuluvat sen piiriin.
  Lisätiedot port. casta=rotu, klaani, heimo

  Erikieliset vastineet

  casteenglanti (English)
  kastruotsi (svenska)

  Lähikäsitteet

  Käytetyt lähteet

  EOH2010, IK2005, ThaparR2003

  Alaviitteet

  Lähdeviittaus tähän sivuun:
  Tieteen termipankki 30.11.2023: Etelä-Aasian tutkimus:kasti. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Etelä-Aasian tutkimus:kasti.)