Etelä-Aasian tutkimus:sääty

  Tieteen termipankista

  sääty

  sääty (ehdotettu)
  Määritelmä laaja sosiaalinen kategoria
  Selite Säädyn käsite muistuttaa kastin käsitettä, mutta säätyjä on neljä (käytännössä viisi), kun kasteja puolestaan on lukematon määrä. Säädyt on määritelty jo Ṛgvedassa, joka on vanhin säilynyt sanskritinkielinen teksti (noin 1300-1100 eaa.), ja sittemmin erityisesti uskonnollis-oikeudellisissa Dharmasūtrissa määriteltiin kullekin säädylle omat tehtävänsä. Säätyjen hierarkiassa ylimpänä (ja rituaalisesti puhtaimpana) ovat brāhmaṇat (papit ja uskonnolliset oppineet), seuraavana kṣatriyat (sotilaat ja hallitsijat), sitten vaiśyat (maanviljelijät ja kauppiaat) ja alimpana śūdrat (palvelijat ja muille työskentelevät). Näiden neljän säädyn alapuolella on lisäksi ryhmiä, joita on usein kutsuttu virheellisesti sanalla kastittomat, joskin parempi nimitys on esimerkiksi dalitit. Käytännössä nämä ryhmät muodostavat viidennen säädyn. Kaikki säädyt eivät ole olleet edustettuina kaikkialla Intiassa ja jotkut niistä ovat nykyisin lähes kadonneet. Kastit sijoittuvat tämän säätyhierarkian sisään eli kullakin kastilla on asema tiettyyn säätyyn kuuluvana ryhmänä. Sanskritinkielisen varṇa-termin perusmerkitys on väri, ja kullakin säädyllä on ollut oma symbolinen värinsä klassisessa hindulaisuudessa.

  Erikieliset vastineet

  varṇasanskrit (संस्कृतम्)

  Lähikäsitteet

  Käytetyt lähteet

  EOH2010, IK2005

  Alaviitteet

  Lähdeviittaus tähän sivuun:
  Tieteen termipankki 27.2.2024: Etelä-Aasian tutkimus:sääty. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Etelä-Aasian tutkimus:sääty.)