Etelä-Aasian tutkimus:kastijärjestelmä

  Tieteen termipankista

  kastijärjestelmä

  kastijärjestelmä
  Määritelmä kastien muodostama hierarkkinen sosiaalinen järjestelmä
  Selite Yksittäiset kastit muodostavat sosiaalisen kokonaisuuden, jossa jokaisella kastilla on hierarkkinen suhde toisiin kasteihin. Kastijärjestelmän hierarkkisuus ei ole kuitenkaan yhtä joustamaton kuin säätyjen tapauksessa eli yksittäisten kastien suhteellinen asema on saattanut vaihdella historian kuluessa. Etelä-Aasiassa kastijärjestelmä mielletään erityisesti hinduja koskevaksi ilmiöksi, mutta käytännössä myös muihin uskontokuntiin kuuluvat intialaiset ovat kastijärjestelmän piirissä esimerkiksi niin, että kokonaista uskontokuntaa tai sen alasuuntausta pidetään omana kastinaan.

  Erikieliset vastineet

  caste systemenglanti (English)
  kastväsenruotsi (svenska)

  Lähikäsitteet

  Käytetyt lähteet

  EOH2010

  Alaviitteet

  Lähdeviittaus tähän sivuun:
  Tieteen termipankki 27.2.2024: Etelä-Aasian tutkimus:kastijärjestelmä. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Etelä-Aasian tutkimus:kastijärjestelmä.)