IK2005

    Tieteen termipankista

    Parpola, Asko (toim.)(2005), Intian kulttuuri. Keuruu: Otavan Kirjapaino Oy.