Etelä-Aasian tutkimus:kastisyrjintä

  Tieteen termipankista

  kastisyrjintä

  kastisyrjintä
  Määritelmä alhaiseen kastiasemaan perustuva syrjintä
  Selite Alimpiin kasteihin on historian kuluessa kohdistunut myös syrjintää, jonka taustalla ovat esimerkiksi kastiasemaa koskevat puhtaussäännöt. Korkeampia kasteja on pidetty rituaalisesti puhtaampana kuin alempia, mistä on seurannut esimerkiksi se, etteivät alhaisimpiin kasteihin kuuluvat saaneet aiemmin käydä temppeleissä. Nykyisin kastisyrjintä on kielletty Intian perustuslaissa, mutta käytännössä kastiasema vaikuttaa edelleen esimerkiksi asenteisiin tai jopa asiointiin viranomaisten kanssa. Toisaalta alhaiskastisiin on sittemmin kohdistettu Intiassa myös niin sanottua positiivista syrjintää esimerkiksi siten, että heille on varattu kiintiöitä muun muassa valtion virkoja tai opiskelupaikkoja jaettaessa.

  Erikieliset vastineet

  caste discriminationenglanti (English)

  Lähikäsitteet

  Käytetyt lähteet

  EOH2010, IK2005

  Alaviitteet

  Lähdeviittaus tähän sivuun:
  Tieteen termipankki 27.2.2024: Etelä-Aasian tutkimus:kastisyrjintä. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Etelä-Aasian tutkimus:kastisyrjintä.)