Alkuperäiskansatutkimus:suullinen perinne

From Tieteen termipankki

Tällä käsitteellä ei ole otsikon muodostavia nimityksiä.

Definition suullisesti välitettävä, kansan tai yhteisön traditioon perustuva tieto ja käytänteet, joiden avulla ylläpidetään kulttuuriperinnettä siirtämällä sitä henkilöltä ja sukupolvelta toiselle
Explanation

Suullinen perinne on sananmukaisesti suullisesti välitettävää ja ajallisesti jatkuvaa kulttuurista tietoa ja kulttuurisia käytänteitä. Alun perin alkuperäiskansojen parissa perinne välitettiin lähes yksinomaan suullisesti henkilöltä toiselle ja vanhemmalta sukupolvelta nuoremmalle yhteisen kulttuuriperinteen jatkumisen turvaamiseksi.

Alkuperäiskansatutkimuksessa suullinen perinne tarkoittaa nimenomaan yhteisöllisten perinteiden ylläpitämistä ja kulttuuristen traditioiden välittämistä suullisesti. Suullinen perinne käsittää paitsi suullisen perinteen eri perinteenlajit myös suullisesti välitettävät käytänteet, tavat, jne. Suullinen perinne sivuaa myös perimätietoa, jolla tarkoitetaan suullisesti sukupolvelta toiselle periytyvää tietoa tai perinnettä. Suullisen perinteen luonteeseen kuuluvat variaatiot ja tulkinnat, kun ihmiset muistavat ja tulkitsevat asioita eri aikoina eri tavoin. Alkuperäiskansojen parissa suullinen perinne on ennen kaikkea elävää perinnettä, jossa annetaan tulkinnan mahdollisuus.

Suullinen perinne voi nykyään siirtyä myös muussa muodossa kuin suullisesti, mutta sen perusta on alun perin suullisesti välitetyssä tiedossa. Suullinen perinne on voitu saattaa uuteen muotoon (esimerkiksi julkaisuna). Tämän myötä suullinen perinne ei myöskään enää ole välttämättä vain oman kansan parissa tapahtuvaa perinteiden siirtämistä, vaan se voi tapahtua myös oman yhteisön ulkopuolelle esimerkiksi internetin välityksellä. Uudessa muodossa suullinen perinne saattaa vakiintua ja variaatiot vähentyä.


References

Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 28.3.2023: Alkuperäiskansatutkimus:suullinen perinne. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Alkuperäiskansatutkimus:suullinen perinne.)