vielä preteritistä ja imperfektistä

Lisäsin tänne nimitykseksi myös imperfektin, koska tässä määritellään tempusta. Nyt myös imperfekti-sivulla on tempuksen määritelmä, ja sen lisäksi toisen käsitteen, aspektin, määritelmä. Ne pitäisi minusta selkeyden vuoksi erottaa, ja katsoa, että lähikäsitteet ja synonyymit ovat molemmilla sivuilla oikeat, etteivät sekoitu. Siis toiselle sivulle vain aspektin, toiselle vain tempuksen määritelmä (koska ovat eri käsitteitä). Ja vaikka selitteeseen linkki toiseen samannimiseen käsitteeseen.

Mietin myös sitä, että käytetäänkö aspektiin liittyvästä termistä koskaan tätä substantiivimuotoa, vai onko käytössä vain adjektiivi imperfektiivinen? Esimerkiksi tuolla Språkvetenskap-aihealueella aikamuoto on määritelty preteritum-käsitesivulla. Imperfekt on siellä mainittu toiseksi nimitykseksi tälle tempukselle. Ja aspektuaalinen käsitesivu taas on nimeltään oavkränsad, ja adjektiivinen imperfektiv on mainittu vain tämän käsitteen toiseksi nimitykseksi.

Kaarina Pitkänen-Heikkilä (keskustelu)11:02, 26 February 2014