Käyttäjä:Kaarina Pitkänen-Heikkilä

    Tieteen termipankista

    Toimin Tieteen kansallinen termipankki -hankkeessa tutkijatohtorina vuosina 2011-2015. Tehtäväni tutkijatohtorina oli suunnitella termipankin käsitetietueiden rakennetta ja sisältöjä sekä opastaa uusien aihealueiden sanastoprojekteissa. Koordinoin myös kasvitieteen pilottiprojektia. Toimin yhä Tieteen termipankin työryhmässä ja opetan käsiteanalyysiä ja sanastotyötä Helsingin yliopistossa suomen kielen maisteriohjelmassa sekä Humanistis-yhteiskuntatieteellisessä tutkijakoulussa.

    Olen suomen kielen dosentti (Helsingin yliopisto) sekä sananmuodostuksen ja terminologian dosentti (Turun yliopisto). Ks. julkaisut ja aktiviteetit Tuhat-tietokannassa.


    Oma työpöytä