vielä preteritistä ja imperfektistä

vielä preteritistä ja imperfektistä

Käyttäessäni äskettäin eräässä yhteydessä termiä imperfekti tuli mieleen Maria Kokin keskustelunavaus termin imperfekti taustasta vuodelta 2012. Emme ole tainneet muokata sivua tuon keskustelun jälkeen. Itsekään en ehdi sitä tehdä nyt kuin alustavasti. Olisi kuitenkin mahtavaa, jos Marialla olisi jossain välissä aikaa katsoa nykyvaihetta ja ehkä myös kommentoida, täydentää tai korjata sitä. (Laitoin lähdeviitteeksi KokM2012; etsin siihen parhaillaan lähdeviittausta Lähivertailuja-lehden artikkelistasi.)

Lea Laitinen (keskustelu)13:02, 14 January 2014

Lisäsin tänne nimitykseksi myös imperfektin, koska tässä määritellään tempusta. Nyt myös imperfekti-sivulla on tempuksen määritelmä, ja sen lisäksi toisen käsitteen, aspektin, määritelmä. Ne pitäisi minusta selkeyden vuoksi erottaa, ja katsoa, että lähikäsitteet ja synonyymit ovat molemmilla sivuilla oikeat, etteivät sekoitu. Siis toiselle sivulle vain aspektin, toiselle vain tempuksen määritelmä (koska ovat eri käsitteitä). Ja vaikka selitteeseen linkki toiseen samannimiseen käsitteeseen.

Mietin myös sitä, että käytetäänkö aspektiin liittyvästä termistä koskaan tätä substantiivimuotoa, vai onko käytössä vain adjektiivi imperfektiivinen? Esimerkiksi tuolla Språkvetenskap-aihealueella aikamuoto on määritelty preteritum-käsitesivulla. Imperfekt on siellä mainittu toiseksi nimitykseksi tälle tempukselle. Ja aspektuaalinen käsitesivu taas on nimeltään oavkränsad, ja adjektiivinen imperfektiv on mainittu vain tämän käsitteen toiseksi nimitykseksi.

Kaarina Pitkänen-Heikkilä (keskustelu)11:02, 26 February 2014