Terminologiaoppi:looginen käsitesuhde

  Tieteen termipankista

  looginen käsitesuhde | geneerinen käsitesuhde

  Tarkastele käyttöesimerkkejä
  looginen käsitesuhde
  geneerinen käsitesuhde
  Määritelmä käsitteiden yhteisiin käsitepiirteisiin perustuva käsitesuhde. Käsitteillä on tällöin yhteisten käsitepiirteiden lisäksi (tavallisesti) myös erottavia käsitepiirteitä.
  Selite Loogiset käsitesuhteet voidaan jaotella sen mukaan, miten käsitteet a) sijaitsevat toisiinsa nähden loogisessa käsitejärjestelmässä: ylä- ja alakäsitteiden väliset suhteet (sub-/superordination; hierarkiasuhde) ja vieruskäsitteiden välinen (co-ordination) suhde b) vastaavat toisiaan sisällöltään ja alaltaan: identiteetti (identtiset käsitteet), sisältyvyys (ylä- ja alakäsite), leikkaus ja disjunktio.
  Lisätiedot Huom! Hierarkiasuhde (TSK36, TSK9) kattaa vain ylä- ja alakäsitteiden välisen suhteen.

  Erikieliset vastineet

  logical concept relationenglanti (English)
  generic concept relationenglanti (English)
  logisk begreppsrelationruotsi (svenska)
  generisk begreppsrelationruotsi (svenska)

  Lähikäsitteet

  Käytetyt lähteet

  Nuopponen1994

  Alaviitteet

  Lähdeviittaus tähän sivuun:
  Tieteen termipankki 14.6.2024: Terminologiaoppi:looginen käsitesuhde. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Terminologiaoppi:looginen käsitesuhde.)