Terminologiaoppi:ontologinen käsitesuhde

  Tieteen termipankista

  ontologinen käsitesuhde

  Tarkastele käyttöesimerkkejä
  ontologinen käsitesuhde
  Määritelmä käsitesuhde, joka perustuu tarkoitteiden välillä havaittuihin ajallisiin, paikallisiin tai vaikutuksellisiin yhteyksiin
  Selite Ontologiset käsitesuhteet voidaan jakaa kontakti-, kausaali-, kehitys-, alkuperä-, toiminta-, transmissio-, instrumentaali- ja vuorovaikutussuhteisiin (Nuopponen1994,Nuopponen2005)
  Lisätiedot Muussa kirjallisuudessa vaihtoehtoisena jaotteluna esitetyt funktiosuhde (TSK36, TSK9) ja koostumussuhde (TSK36, TSK9) sekä assosiaatiosuhde ovat Nuopponen1994 jaottelun mukaan ontologisia käsitesuhteita.

  Erikieliset vastineet

  ontological concept relationenglanti (English)
  ontologisk begreppsrelationruotsi (svenska)

  Lähikäsitteet

  Käytetyt lähteet

  Nuopponen1994

  Alaviitteet

  Lähdeviittaus tähän sivuun:
  Tieteen termipankki 13.6.2024: Terminologiaoppi:ontologinen käsitesuhde. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Terminologiaoppi:ontologinen käsitesuhde.)