Terminologiaoppi:geneerinen suhde

  Tieteen termipankista

  geneerinen suhde | hierarkiasuhde

  geneerinen suhde (suositeltu)
  hierarkiasuhde
  Määritelmä hierarkkinen käsitesuhde, jossa alakäsite koostuu yläkäsitteen sisällöstä sekä lisäksi vähintään yhdestä erottavasta piirteestä
  Selite Esim. Haarala (1981), Sanastotyön käsikirja (1989) ja myöhempi suomenkielinen tutkimus käyttävät nimitystä hierarkiasuhde, mautta termivalintaa on myös kritisoitu, koska se aiheuttaa sekaannusta ISO-standardeissa esitettyjen nimitysten ja käsitesuhteiden kanssa.

  Erikieliset vastineet

  generic relationenglanti (English)
  genus-species relationenglanti (English)
  relation génériqueranska (français)
  generisk begreppsrelationruotsi (svenska)
  logisk begreppsrelationruotsi (svenska)

  Lähikäsitteet

  Käytetyt lähteet

  ISO1087:2019, HaaralaR1981, SK1989

  Alaviitteet

  Lähdeviittaus tähän sivuun:
  Tieteen termipankki 18.5.2024: Terminologiaoppi:geneerinen suhde. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Terminologiaoppi:geneerinen suhde.)