Nuopponen1994

    Tieteen termipankista

    Nuopponen, Anita (1994). Begreppssystem för terminologisk analys. Acta Wasaensia. University of Vaasa.