Oikeustiede:yritysjärjestelyt verotuksessa

From Tieteen termipankki
Jump to navigation Jump to search

yritysjärjestelyt verotuksessa

yritysjärjestelyt verotuksessa
Definition yrityksen omistusta tai sen liiketoiminnan rakennetta muutetaan pyrkien yleensä käyttämään hyväksi verotuksen normaaleista periaatteista poikkeavia, tuloverotusta lykkääviä menettelyjä
Explanation

Tuloverotuksessa elinkeinoverolain (EVL) mukaan omaisuuden luovuttaminen on veronalainen tapahtuma. Kun yrityksen liiketoiminnan rakennetta halutaan järjestellä toisenlaiseksi tai yrityksen omistajaa halutaan vaihtaa, tapahtumaan kohdistuu verotus. Euroopan unionissa hyväksytyn direktiivin (ns. yritysjärjestelydirektiivi; 90/434/ETY ja 2005/19/EY) tarkoituksena on poistaa veroesteitä yritysten rajat ylittäviltä uudelleenjärjestelyiltä. Direktiivin mukaan siinä mainituilla tavoilla toteutettuihin järjestelyihin ei saa kohdistua välitöntä tuloverotusta, vaan veron maksuunpanoa on lykättävä (deferral of tax) siihen ajankohtaan, jolloin luovutetaan järjestelyssä vastikkeeksi saadut osakkeet tai järjestelyssä varat vastaanottanut yritys luovuttaa näin saamiaan varoja.

Direktiivissä verohuojennuksen piiriin kuuluvat sulautuminen (merger), jakautuminen (division), liiketoimintasiirto (transfer of assets), osakevaihto (exhange of shares) sekä eurooppayhtiön (Societas Europaea tai SE) sääntömääräisen kotipaikan siirtäminen toiseen jäsenvaltioon (transfer of registered office). Direktiivi on pantu Suomessa täytäntöön elinkeinoverolakiin otetuilla säännöksillä (EVL (360/1968) 52–52 h §; HE 177/1995 ja 247/2006). Vaikka direktiivi koskee rajat ylittäviä järjestelyjä, on direktiivin edellyttämä sääntely ulotettu Suomessa koskemaan samankaltaisena myös vain Suomeen rajoittuvia järjestelyjä.

Johtuen siitä, että näissä järjestelyissä verotus lykkääntyy, näitä direktiivijohdannaisia järjestelyjä kutsutaan veroneutraaleiksi yritysjärjestelyiksi. Verosuunnittelun kannalta näitä järjestelyjä kutsutaan verotehokkaiksi yritysjärjestelyiksi.

Laajemmassa merkityksessä yritysjärjestelyjen piiriin voidaan sijoittaa myös yhtiön purkaminen sekä yritysmuodon muuttaminen.

Direktiiviin sisältyy veron kiertämisen torjumiseen oikeuttava artikla (anti-abuse provision), jonka nojalla jäsenvaltio voi olla soveltamatta verotuksen lykkääntymistä, jos järjestelyn yksinomaisena tai yhtenä pääasiallisista tarkoituksista on veropetos (tax evasion) tai veron kiertäminen (tax avoidance). Elinkeinoverolakiin on tämän nojalla otettu nämä järjestelyt kattava erityinen veronkiertosäännös (EVL 52 h §), koska on katsottu, että yleinen säännös veron kiertämisestä (VML (1558/1995) 28 §) ei välttämättä ole riittävää.
Additional Information
Kirjoittaja: Raimo Immonen

Related ConceptsReferences

Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 20.9.2021: Oikeustiede:yritysjärjestelyt verotuksessa. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:yritysjärjestelyt verotuksessa.)


Siirry tarkastelemaan sivun muokkaushistoriaa →