Oikeustiede:veron kiertäminen

From Tieteen termipankki
Jump to navigation Jump to search

veron kiertäminen

veron kiertäminen
Definition Veron kiertämisellä tarkoitetaan verosäännösten ration kiertämiseksi tehtyjä keinotekoisia toimia.
Explanation

Termillä veron kiertäminen (tax avoidance) on useampia hieman toisistaan poikkeavia käyttöyhteyksiä ja merkityksiä. Ensinnäkin sillä voidaan viitata yleisesti, laveasti ja jopa hieman epämääräisesti verovelvollisten erilaisiin verojen välttelypyrkimyksiin. Toisinaan sillä viitataan kannanottoihin sen suhteen, mikä katsotaan tai tulisi katsoa veron kiertämiseksi. Usein termillä on näissä tapauksissa vielä välitön yhteys veron kiertämistä koskeviin verolain säännöksiin, kuten esimerkiksi Suomessa verotusmenettelylain (laki verotusmenettelystä, VML) 28 §:n yleislausekkeeseen. Suppeimmassa merkityksessä veron kiertämistä on toiminta, joka on lakiin nojautuen sellaiseksi katsottu.

Varsin yleisesti jopa oikeuskirjallisuudessa käytetään myös termiä veronkierto, tai vastaavasti veronkiertonormi, mutta termin veronkierto merkitys on yleiskielessä vielä huomattavasti laajempi ja epätäsmällisempi: sillä saatetaan nimittäin viitata kaikenlaisiin veron välttämispyrkimyksiin verosuunnittelusta verorikoksiin, täysin niiden laillisuudesta ja oikeudellisesta hyväksyttävyydestä riippumatta.

Veron kiertäminen on eräs lain kiertämisen muoto. Lain kiertäminen luonnehditaan yleensä menettelyksi, joka ei ole suoraan vastoin lain sanamuotoa, mutta joka tekee kuitenkin tyhjäksi lain tai sen säännöksen tarkoituksen. Kiertämisen kohteena ei varsinaisesti olekaan säännös tavanmukaisesti tulkittuna vaan sen tarkoitus, lain ratio. Veron kiertämisen asemasta tulisikin ehkä siten aivan tarkasti ottaen puhua "verosäännösten ration kiertämisestä".

VML 28 § sisältää tuloverotuksen veron kiertämistä koskevan yleissäännöksen. Lisäksi tuloverotusta koskee myös elinkeinoverolain (laki elinkeinotulon verottamisesta, EVL) 52 h § yritysjärjestelyihin liittyen. Käytännössä veron kiertämisen ongelma on liittynyt usein juuri tuloverotukseen, mutta myös eräissä muissa verolajeissa on vastaavan tyyppiset veron kiertämistä koskevat säännöksensä (arvonlisäverolain 181 §, valmisteverotuslain 31 §, perintö- ja lahjaverolain 33 a §, varainsiirtoverolain 37 §).
Additional Information
Kirjoittaja: Reijo Knuutinen

Related Concepts

Sources

KnuutinenR2009

References

Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 20.9.2021: Oikeustiede:veron kiertäminen. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:veron kiertäminen.)


Siirry tarkastelemaan sivun muokkaushistoriaa →