Oikeustiede:yleisradiovero

From Tieteen termipankki
Jump to navigation Jump to search

yleisradiovero

yleisradiovero
Definition tulon perusteella maksettava vero, jolla rahoitetaan Yleisradion toimintaa
Explanation

Televisiomaksusta luovuttiin vuonna 2013. Sen sijaan Yleisradion toiminnan rahoittamiseksi alettiin periä vuotuista yleisradioveroa. Yleisradioverosta säädetään erillisessä yleisradioverosta annetussa laissa (484/2012). Yleisradioveron ennakkoperinnästä säädetään ennakkoperintälaissa (1118/1996).

YLE-veroa maksavat sekä luonnolliset henkilöt että yhteisöt. Vero tilitetään valtiolle.

Luonnollisen henkilön yleisradiovero vuonna 2017 on 0,68 % henkilön ansio- ja pääomatulojen yhteismäärästä, kuitenkin enintään 143 euroa. Luonnolliset henkilöt eivät maksa YLE-veroa, jos veron määrä on vähemmän kuin 70 euroa. Toisin sanoen kaikkein pienituloisimmat on vapautettu YLE-verosta. Myöskään alle 18-vuotiaat ja Ahvenanmaalla asuvat henkilöt eivät maksa YLE-veroa. Yleisradioveron suorittamisvelvollisuus on henkilökohtainen. Näin samassa perheessä tai taloudessa voi olla useampi henkilö, joka suorittaa YLE-veroa.

Yhteisön yleisradiovero on verotettavan tulon määrästä riippuen 140–3 000 euroa vuodessa. Veron määrä lasketaan siten, että yleisradiovero on 140 euroa lisättynä 0,35  prosentilla verotettavan tulon 50 000 euroa ylittävältä osalta, kuitenkin enintään 3 000 euroa. Yhteisö ei siis maksa yleisradioveroa, jos verovuoden verotettava tulo on alle 50 000 euroa. Valtio ja sen laitokset, kunta, kuntayhtymä, seurakunta, uskonnollinen yhdyskunta, asunto-osakeyhtiö, tuloverolain 20 §:ssä tarkoitettu verovapaa yhteisön ja ulkomainen kuolinpesä on kokonaan vapautettu yleisradioverosta.

Käytetyt lähteet: laki yleisradioverosta (484/2012)
Additional Information
Kirjoittaja: Martti Nieminen

Related Concepts

Sources

Verohallinto2013b

References

Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 1.8.2021: Oikeustiede:yleisradiovero. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:yleisradiovero.)


Siirry tarkastelemaan sivun muokkaushistoriaa →