Oikeustiede:yhtiömies

From Tieteen termipankki

yhtiömies

yhtiömies
Definition avoimen yhtiön ja kommandiittiyhtiön yhtiösopimuksen osapuoli
Explanation

Yhtiömiehen käsite on määritelty avoimesta yhtiöstä ja kommandiittiyhtiöstä annetun lain (389/1988) 1 luvun 1 §:n 2–3 momentissa. Säännöksen mukaan avoimessa yhtiössä yhtiömiehellä tarkoitetaan yhtiösopimuksen osapuolta. Vastaavasti kommandiittiyhtiössä yhtiösopimuksen osapuolta kutsutaan yhtiömieheksi, joskin sillä tarkennuksella, että äänettömällä yhtiömiehellä tarkoitetaan sellaista yhtiömiestä, jonka vastuu yhtiön velvoitteista on rajoitettu yhtiösopimuksen osoittaman omaisuuspanoksen määrään. Vastuunalaisella yhtiömiehellä tarkoitetaan puolestaan kommandiittiyhtiön muuta yhtiömiestä, siis yhtiömiestä, jonka vastuuta ei ole rajattu edellä tarkoitetulla tavalla. Selvyyden vuoksi todettakoon, että avoimessa yhtiössä kaikki yhtiömiehet ovat vastuunalaisia yhtiömiehiä.

Kuten todettu, avoimen yhtiön ja kommandiittiyhtiön yhtiömiehet ovat sopimuskumppaneita eikä yhtiömiehellä tarkoiteta samaa asiaa kuin esimerkiksi osakeyhtiön osakkeenomistajalla. Yhtiömiesten keskinäistä suhdetta ja suhdetta yhtiöön voidaan luonnehtia yhtiösuhteeksi, joka saa sisältönsä paitsi yhtiösopimuksesta myös avoimesta yhtiöstä ja kommandiittiyhtiöstä annetusta laista.

Käytännössä vastuunalaisen ja äänettömän yhtiömiehen erottelu on hyvin olennainen, koska rajoitetun vastuun lisäksi äänettömän yhtiömiehen päätöksenteko-oikeuksia on kavennettu merkittävästi laissa. Äänetöntä yhtiömiestä voidaankin luonnehtia kontrollioikeuksia vailla olevaksi sijoittajaksi ja hänen asemansa kommandiittiyhtiössä on – ainakin jossain määrin – rinnastettavissa äänioikeudettoman osakkeenomistajan asemaan osakeyhtiössä.
Additional Information
Kirjoittaja: Ville Pönkä

Related Concepts

Sources

HeikonenA1948, Hyvönen&Caselius1972, VillaS2018, Wilhelmsson&Jääskinen2001

References

Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 6.12.2022: Oikeustiede:yhtiömies. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:yhtiömies.)


Siirry tarkastelemaan sivun muokkaushistoriaa →