Oikeustiede:kommandiittiyhtiö

  Tieteen termipankista

  kommandiittiyhtiö

  kommandiittiyhtiö
  Määritelmä henkilöyhtiö, jossa yhden tai useamman yhtiömiehen, ei kuitenkaan kaikkien, vastuu yhtiön velvoitteista on rajoitettu yhtiösopimuksen osoittamaan omaisuuspanoksen määrään
  Selite

  Kommandiittiyhtiö on yhtiömuoto, josta on säädetty laissa avoimesta yhtiöstä ja kommandiittiyhtiöstä (389/1988). Kommandiittiyhtiö on niin sanottu henkilöyhtiö, joka on yhtiösopimuksessa määritelty kommandiittiyhtiöksi erotuksena avoimesta yhtiöstä.

  Kommandiittiyhtiössä yhden tai useamman yhtiömiehen, ei kuitenkaan kaikkien, vastuu yhtiön velvoitteista on rajoitettu yhtiösopimuksen osoittamaan omaisuuspanoksen määrään. Tällaista yhtiömiestä kutsutaan äänettömäksi yhtiömieheksi erotuksena vastuunalaisesta yhtiömiehestä, joka vastaa koko henkilökohtaisella omaisuudellaan yhtiön velvoitteista. Avoimen yhtiön ja kommandiittiyhtiön ero perustuu juuri äänettömän yhtiömiehen vastuun sisällön määrittämiseen ja tämän asemaan yhteisössä.
  Lisätiedot
  Kirjoittaja: Ville Pönkä

  Lähikäsitteet

  Käytetyt lähteet

  HernbergA1915, Hyvönen&Caselius1972, Immonen&al2012, VillaS2018, Wilhelmsson&Jääskinen2001

  Alaviitteet

  Lähdeviittaus tähän sivuun:
  Tieteen termipankki 23.2.2024: Oikeustiede:kommandiittiyhtiö. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:kommandiittiyhtiö.)