Oikeustiede:avoin yhtiö

From Tieteen termipankki

avoin yhtiö

avoin yhtiö
Definition Kahden tai useamman luonnollisen henkilön tai oikeushenkilön väliseen sopimukseen perustuva itsenäinen elinkeinotoimintaa harjoittava oikeushenkilö, jonka osakkaat (yhtiömiehet) ovat henkilökohtaisesti vastuussa yhtiön velvoitteista. Avoin yhtiö luetaan henkilöyhtiöihin.
Explanation

Yhtiö on yhtiömiehistään erillinen oikeussubjekti, joka voi hankkia oikeuksia ja tehdä sitoumuksia sekä olla asianosaisena tuomioistuimessa ja muun viranomaisen luona. Yhtiöllä on myös oma, yhtiömiesten omaisuudesta erillinen varallisuutensa. Avoin yhtiö harjoittaa omissa nimissään elinkeinotoimintaa yhtiömiesten yhteisen taloudellisen tarkoituksen saavuttamiseksi. Toiminnan tulee välittömästi tai välillisesti edistää yhtiömiesten taloudellisia etuja ja olla itsenäistä, suunnitelmallista ja yleensä ulospäinsuuntautuvaa sekä omata ainakin jonkinasteista jatkuvuutta. Elinkeinotoiminnalla tarkoitetaan liike- ja ammattitoimintaa. Voittoa tavoittelematonkin toiminta voi olla tällaista, jos se tapahtuu muun elinkeinotoiminnan edistämiseksi.

Yhtiöosuus (yhtiöpanos) on yhtiömiehen yhtiöön kohdistuvista oikeuksista ja velvollisuuksista muodostuva osuus avoimessa yhtiössä. Yhtiöosuus voidaan luovuttaa toiselle vain kaikkien yhtiömiesten suostumuksella tai yhtiösopimuksessa olevan määräyksen sen nimenomaan salliessa. Yhtiöosuuteen sisältyvät voitto- ja jako-osuusoikeudet voidaan myös pantata ja yhtiöosuus voidaan ulosmitata. Kukin yhtiömies sijoittaa yhtiöön yhtiösopimuksen mukaisesti panoksena rahaa, muuta omaisuutta tai työpanoksensa, jolloin hän saa vastikkeeksi oikeuden osaan yhtiön tulevista voitoista sekä oikeuden omistusosuutensa mukaiseen jako-osaan yhtiötä purettaessa. Samalla yhtiömies sitoutuu vastaamaan henkilökohtaisesti koko omaisuudellaan yhtiöllä jo olevista ja sille vastaisuudessa syntyvistä velvoitteista. Yhtiömiesten vastuu yhtiön sitoumuksista on henkilökohtaista, rajatonta, solidaarista ja omavelkaista.

Avoin yhtiö perustetaan yhtiömiesten välisellä sopimuksella. Yhtiöllä on oltava toiminimi, jossa tulee olla sanat avoin yhtiö tai yhtiömuoto muutoin ilmaistuna. Avoin yhtiö on aina ilmoitettava kaupparekisteriin ja yhtiön katsotaan syntyvän kaupparekisteriin merkitsemishetkellä.

Avoin yhtiö on vanhin laissa säännelty yhtiömuoto. Sitä koskevat perussäännökset olivat jo vuoden 1734 lain kauppakaaressa. Nykyiset avointa yhtiötä koskevat säännökset ovat laissa avoimesta yhtiöstä ja kommandiittiyhtiöstä.
Additional Information
kirjoittaja: Matti J. Sillanpää

Related Concepts

Sources

Wilhelmsson&Jääskinen2001, HeikonenA1948

References

Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 6.12.2022: Oikeustiede:avoin yhtiö. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:avoin yhtiö.)


Siirry tarkastelemaan sivun muokkaushistoriaa →