Oikeustiede:verovelvollinen

From Tieteen termipankki

Tällä käsitteellä ei ole otsikon muodostavia nimityksiä.

Definition luonnollinen henkilö, jakamaton kuolinpesä, yhteisö tai yhteisetuus taikka laissa säädetty muu subjekti, joka maksaa Suomen valtiolle tuloveroa tai kunnalle kunnallisveroa saamansa tulon perusteella
Explanation

Verovelvolliset ovat verosubjekteja. Verosubjektius on verolainsäädännön keskeisiä kysymyksiä: verolaissa on määriteltävä, kuka on verovelvollinen. Verovelvollinen ja veronsaaja ovat verovelkasuhteen osapuolet. Verovelkasuhteen sisältö on veron suorittamisvelvollisuus. Verovelvollisaseman määrittelyssä on siten kysymys tuloverotuksen laajuus- ja kohdistamisongelmien ratkaisusta.

Verovelvollisen veron suorittamisvelvollisuus kehittyy abstraktista konkreetiksi verovelkasuhteeksi. Verovelkasuhde syntyy abstraktina veronmaksuvelvollisuutena verolaissa määritellyn tunnusmerkistön, oikeustosiseikaston täyttyessä. Abstraktissa verovelvollisuusasemassa ei ole täsmällisesti määrättyä verovelkaa, mutta keskeistä on, että veronmaksuvelvollisuutta ei verovelvollinen voi enää poistaa tai mitätöidä. Abstrakti verovelka kehittyy konkreetiksi verotuksen toimittamisessa, jolloin verovelvollisen maksuvelvollisuuden sisältö saa lopullisen sisältönsä.

Verovelvollisia ovat kaikki luonnolliset henkilöt, kotimaiset kuolinpesät, yhteisetuudet ja yhteisöt. Yhtymät eivät ole verovelvollisia, vaan niiden osakkaat. Yhtymät ovat vain laskentasubjekteja, jolle laskettu verotettava tulo verotetaan niiden osakkaiden tulona.

Itsenäiset verovelvolliset jaetaan Suomessa joko yleisesti tai rajoitetusti verovelvollisiin.
Additional Information
Kirjoittaja: Markku Järvenoja

Sources

Andersson&al2016, Wikström&al2015

References

Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 27.3.2023: Oikeustiede:verovelvollinen. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:verovelvollinen.)