Oikeustiede:viranomaisen harkintavalta

From Tieteen termipankki
Jump to navigation Jump to search

viranomaisen harkintavalta

viranomaisen harkintavalta
Definition viranomaisen harkintaa sisältävä lakisääteinen toimivalta ensinnäkin päättää hallinnolliseen toimeen ryhtymisestä ja toiseksi valita hallinnollisen ratkaisun tai muun toimenpiteen lopputulos useasta oikeudellisesti samanarvoisesta ratkaisuvaihtoehdosta
Explanation

Harkintavalta kuuluu hallinto-oikeuden keskeisiin käsitteisiin. Perinteisesti se on viitannut vapaaseen eli tarkoituksenmukaisuusharkintaan, jonka perusteina ovat hallinnolliset, taloudelliset, sivistykselliset ja muut vastaavat muut kuin oikeudelliset seikat. Vaikka jaottelua oikeudellisen harkinnan ja tarkoituksenmukaisuusharkinnan välillä ei vakiintuneen käsityksen mukaan ole ehdoton, jaottelulla on edelleen merkitystä muun muassa tulkittaessa kunnallisvalituksen valitusperusteita.

Viranomaisen harkintavalta ilmenee lähinnä lainsäädännön valtuutussäännöksien sanonnoista "voi" tai "saattaa" tai "harkintansa mukaan" taikka "asiaa harkittuaan". Myös lain tarkoitus ja yleinen rakenne voivat vaikuttaa harkintavallan määräytymiseen. Hallintolainkäytössä harkintavallan käyttöä kontrolloidaan enimmäkseen toimivallan ja muiden oikeudellisten rajoitusten, kuten perusoikeuksien ja hallinto-oikeuden periaatteiden kannalta. Harkintavallan rajojen ylittäminen on toimivaltavirhe, jota kutsutaan usein harkintavallan väärinkäytöksi. Myös harkintavallan alittaminen eli harkintavallan käyttämättä jättäminen on harkintavallan väärinkäyttöä.
Additional Information
Kirjoittaja: Heikki Kulla

Related Concepts

Sources

MerikoskiV1968, Laakso&al2006, s. 307-313, MäenpääO2013, s. 499-507

References

Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 10.4.2021: Oikeustiede:viranomaisen harkintavalta. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:viranomaisen harkintavalta.)


Siirry tarkastelemaan sivun muokkaushistoriaa →SLYpalkki.jpg