Oikeustiede:valtaväylä

From Tieteen termipankki

valtaväylä

valtaväylä
Definition historiallinen, jokivesistön keskiosaan tai salmeen sijoittuva tietynlevyinen osa, joka on ollut pidettävä auki yleisten etujen, etenkin liikenteen ja kalankulun sekä aikaisemmin myös uiton vuoksi
Explanation Valtaväylä on joki- ja muissa virtaavan veden vesistöissä syvimmällä kohdalla avoinna pidettävä keskiosa. Sitä ei erityisesti merkitä eikä sen sijaintia määritellä paikallisesti, vaan se on eräänlainen julkisoikeudellinen, suoraan lakiin perustuva vallintarajoitus. Vesilain (587/2011, 1 luvun 6 §) mukaan joessa on syvimmällä kohdalla väylä veden vapaata juoksua, kulkemista, puutavaran uittoa ja kalan kulkua varten (valtaväylä). Mitä laissa säädetään valtaväylästä, koskee myös sellaista vesistössä olevaa salmea tai kapeikkoa, jossa säännöllisesti harjoitetaan liikennettä tai jossa kala yleensä kulkee. Valtaväylä on kolmannes keskivedenkorkeuden mukaisesta joen leveydestä. Kun vesistössä säännöllisesti harjoitetaan liikennettä tai uittoa, valtaväylän leveys on kuitenkin vähintään seitsemän metriä. Lupaviranomainen voi hakemuksesta vahvistaa valtaväylän leveyden ja sijainnin. Jos tärkeät syyt sitä vaativat, valtaväylä voidaan määrätä leveämmäksi tai kapeammaksi tai sen sijainti muualle kuin 1 ja 2 momentissa säädetään. Näissäkään tapauksissa ei väylän sijaintia merkitä maastoon, vaan väylän merkitys näkyy esimerkiksi väylää supistavan hankkeen lupamääräyksistä.
Additional Information
Kirjoittaja: Erkki J. Hollo

Related Concepts

Sources

HolloE2014, MannerEJ1953, PietiläJ1973

References

Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 9.12.2022: Oikeustiede:valtaväylä. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:valtaväylä.)


Siirry tarkastelemaan sivun muokkaushistoriaa →