Oikeustiede:vesikulkuväylä

From Tieteen termipankki

vesikulkuväylä

vesikulkuväylä
Definition Vesikulkuväylät voidaan vesilain (658/2011) 1 luvun 3 §:n mukaisesti jaotella kahteen ryhmään: yleisiin ja yksityisiin vesikulkuväyliin. Tällöin yleisellä kulkuväylällä tarkoitetaan vesistössä olevaa väylää, joka vesilain mukaisesti on määrätty julkiseksi kulkuväyläksi tai yleiseksi paikallisväyläksi. Vesiliikenteen näkökulmasta julkiset kulkuväylät ovat näistä merkityksellisempi väylätyyppi. Yksityisellä vesikulkuväylällä puolestaan tarkoitetaan muuta kuin yleistä kulkuväylää tai vesilain 1 luvun 6 §:n mukaista valtaväylää.
Explanation

Julkiseksi kulkuväyläksi määrittämisen toimivalta on vesilaissa säädetyllä lupaviranomaisella (aluehallintovirastolla). Vesilain 10 luvun 2 §:n mukaisesti lupaviranomainen voi Liikenneviraston hakemuksesta määrätä julkiseksi kulkuväyläksi sellaisen vesistön osan, joka on tarpeen pitää avoinna yleistä laiva- tai veneliikennettä varten. Tätä vastoin yleiseksi paikallisväyläksi lupaviranomainen voi määrittää julkiseen väylään kuulumattoman vesistön osan, joka on tarpeen pitää avoinna yleistä laiva- tai veneliikennettä varten. Yleisenä veneliikenteenä pidetään myös vapaa-ajan veneilyä.

Vesilain 3 luvun 2 §:n nojalla valtaväylän tai yleisen kulku- tai uittoväylän sulkeminen tai supistaminen sekä väylän käyttämistä vaikeuttavan laitteen tai muun esteen asettaminen on ilman vesilain mukaista lupaa kielletty. Vesikulkuväylillä on lupaharkinnassa korostettu merkitys, sillä vesilain 3 luvun 13 §:n mukaisesti valtaväylään tai yleiseen kulkuväylään vaikuttava hanke on lupapäätöksessä määrättävä toteutettavaksi niin, että liikennettä voidaan vesistössä harjoittaa edelleen ilman huomattavaa haittaa. Vesikulkuväylien perustaminen on läheisessä yhteydessä muihin vesilain mukaisiin hanketyyppeihin, kuten ruoppaukseen sekä vesiväylän kuntoonpanoon ja kunnossapitoon, jota voidaan pitää eräänä vesilain mukaisena hanketyyppinä.
Additional Information
Kirjoittaja: Niko Soininen

Related Concepts

Sources

HolloE2006, PietiläJ1973, VihervuoriP2013

References

Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 9.12.2022: Oikeustiede:vesikulkuväylä. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:vesikulkuväylä.)


Siirry tarkastelemaan sivun muokkaushistoriaa →