Oikeustiede:vaatimistaakka

From Tieteen termipankki
Jump to navigation Jump to search

vaatimistaakka

vaatimistaakka
Definition dispositiiviseen periaatteeseen eli määräämisperiaatteeseen perustuva sääntö, jonka mukaan tuomioistuin ei saa tuomita muuta tai enempää kuin mitä kantaja on vaatinut tai vastaaja myöntänyt
Explanation

Riita-asiassa tuomioistuin on sidottu asianosaisen esittämiin vaatimuksiin. Termiä vaatimistaakka käytetään oikeuskirjallisuudessa normista, josta säädetään oikeudenkäymiskaaren (4/1734) 24 luvun 3 § 1 momentissa. Vaatimistaakka tulee erottaa siihen läheisesti liittyvistä väittämistaakasta ja todistustaakasta.

Kanteen sisältö määrittää tuomioistuimen tutkimisvallan rajat, joten tuomari ei voi mennä ratkaisussaan asianosaisten esittämien vaatimusten ulkopuolelle (ne eat judex ultra petita partium). Oikeuspoliittisesti vaatimistaakka perustuu sopimusvapauden periaatteeseen, menettelyllisesti taas kontradiktoriseen periaatteeseen. Vaatimuksen esittäneen asianosaisen vastapuoli voi luottaa siihen, että tuomioistuin pysyttelee asian tutkimisessa esitettyjen vaatimusten rajoissa. Asianosaisen näkökulmasta vaatimistaakka asettaa velvollisuuden päättää vaatimusten laadusta ja laajuudesta. Asianosainen kärsii haitallisen seuraamuksen, jollei hän esitä asianmukaista tai riittävän kattavaa vaatimusta.

Kannevaatimusta ei saa ylittää esimerkiksi niin, että tuomioistuin tuomitsisi vahingonkorvausta enemmän kuin kanteessa on vaadittu tai vähemmän mitä vastaaja on myöntänyt. Vaatimistaakka koskee myös korkoa samoin kuin oikeudenkäyntikuluja. Tuomiossa ei ole lupa tuomita laadullisesti muuta kuin kanteessa on vaadittu. Jos kanteessa on vaadittu ainoastaan rahakorvausta, ei oikeudella ole valtaa tuomita sen sijasta luontoissuoritusta. Hinnanalennuksen tai vahingonkorvauksen tuomitseminen kaupan purkamista koskevassa jutussa edellyttää, että sitä koskeva vaatimus on purkuvaatimuksen ohella toissijaisesti tai vaihtoehtoisesti esitetty. Toisaalta tuomioistuin voi tuomita korvausta vähemmän kuin mitä kantaja on vaatinut.

Vaatimistaakka on instanssikohtainen, mikä merkitsee sitä, että esimerkiksi hovioikeus ei saa tuomita enempää tai muuta kuin mitä asianosainen on hovioikeudessa vaatinut. Rikosasiassa syyttäjän tulee esittää rangaistusvaatimus tietyn teon perusteella. Tuomioistuin ei ole kuitenkaan sidottu vaaditun rangaistuksen lajiin tai määrään, ei myöskään rikosnimikkeeseen tai lainkohtaan, jonka nojalla rangaistusta on vaadittu. Näiltä osin noudatetaan siis virallisperiaatetta.
Additional Information
Kirjoittaja: Jyrki Virolainen

Related Concepts

Sources

LappalainenJ1995, VirolainenJ1995, IX luku

References

Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 27.9.2021: Oikeustiede:vaatimistaakka. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:vaatimistaakka.)


Siirry tarkastelemaan sivun muokkaushistoriaa →