Oikeustiede:valtuusto

  Tieteen termipankista

  valtuusto | kunnanvaltuusto | kaupunginvaltuusto

  valtuusto
  kunnanvaltuusto
  kaupunginvaltuusto (supp.)
  Määritelmä kunnan ylintä päätösvaltaa käyttävä toimielin
  Selite

  Valtuuston jäsenet eli valtuutetut valitaan neljäksi vuodeksi kerrallaan kunnallisvaaleilla. Valtuutettujen lukumäärä riippuu kunnan asukasluvusta. Lain mukaan valtuutettujen enimmäismäärä on 85 ja vähimmäismäärä 13.

  Valtuusto vastaa kunnan toiminnasta ja taloudesta sekä tekee tärkeimmät kunnan päätökset. Kaupungeissa valtuustosta voidaan käyttää nimitystä kaupunginvaltuusto.
  Lisätiedot
  Kirjoittaja: Heikki Harjula

  Lähikäsitteet


  Alaviitteet

  Lähdeviittaus tähän sivuun:
  Tieteen termipankki 10.12.2023: Oikeustiede:valtuusto. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:valtuusto.)