Oikeustiede:uskonnonvapaus

From Tieteen termipankki

uskonnonvapaus

uskonnonvapaus
Definition säädetään omantunnon vapauteen liitettynä perustuslain 11 §:ssä siten, että perusoikeuden ydinsisältöön kuuluu oikeus tunnustaa ja harjoittaa uskontoa, oikeus ilmaista vakaumus ja oikeus kuulua tai olla kuulumatta uskonnolliseen yhdyskuntaan
Explanation

Uskonnon ja omantunnon vapaus on voimassa ehdottomana (ihmisoikeussopimusten rajoituskielto, KP-sopimuksen 4 artiklan 2 kappale ja 18 artikla) ja lakivarauksettomana perusoikeutena.

Uskonnonvapaus ei merkitse sitä, että erinäiset suomalaiseen kulttuuriin sopimattomat, uskonnonharjoitukseen liittyvät tai uskonnolla perusteltavat toimet olisivat tulleet sellaisenaan sallituiksi. Uskonnonvapauden harjoittamisessa tulee ottaa huomioon muiden perusoikeudet ja yleisesti hyväksytyt moraaliset ja eettiset arvot, joita tarkoittavia järjestyksen luontoisia säännöksiä voidaan antaa uskonnonvapaussäännöksistä huolimatta (HE 309/1993 s. 56). Käytännössä suomalaiseen elämänmenoon kuulumattomiksi katsottavat "uskonnot" ja kultit karsitaan uskonnollisen yhdyskunnan rekisteröintimenettelyssä. Uskonnonvapautta konkretisoidaan kirkkolainsäädännön ja ortodoksista kirkkokuntaa tarkoittavien säädösten ohessa uskonnonvapauslaissa (453/2003). PeL 76 § asettaa evankelis-luterilaisen kirkon erityisasemaan vahvistamalla kirkon järjestysmuodosta ja hallinnosta säätämiselle oman lainsäädäntömenettelyn. PeL 76 §:ssä on viittaussäännös kirkkolakiin, joka näin saa perustuslaissa vahvistetun erityisaseman kirkkolakimuutoksia tarkoittavin, lainsäätämisjärjestykseen vaikuttavin sanktioin (kirkolliskokouksen yksinoikeus esittää muutoksia kirkkolakiin).

PeL 11.2 §:n mukaan uskonnon ja omantunnon vapauteen sisältyy oikeus tunnustaa ja harjoittaa uskontoa, oikeus ilmaista vakaumus ja oikeus kuulua tai olla kuulumatta uskonnolliseen yhdyskuntaan. Kukaan ei ole velvollinen osallistumaan omantuntonsa vastaisesti uskonnon harjoittamiseen.
Additional Information
Kirjoittaja: Ilkka Saraviita

Related ConceptsReferences

Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 9.12.2022: Oikeustiede:uskonnonvapaus. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:uskonnonvapaus.)


Siirry tarkastelemaan sivun muokkaushistoriaa →SLYpalkki.jpg


Property "Nimitys" (as page type) with input value "Nimitys:" contains invalid characters or is incomplete and therefore can cause unexpected results during a query or annotation process.