Oikeustiede:työvuoroluettelo

From Tieteen termipankki
Jump to navigation Jump to search

työvuoroluettelo

työvuoroluettelo
Definition työnantajan ennalta laatima luettelo, josta käy ilmi kunkin työntekijän säännöllisen työajan alkamis- ja päättymisajankohdat sekä päivittäisten lepoaikojen sijoittuminen
Explanation

Säännöllisen työajan alkamis- ja päättymisajankohtien ja päivittäisten lepotaukojen sijoittumisen lisäksi työvuoroluettelosta ilmenee välillisesti vuorokausilevon ja viikoittaisen lepoajan ajankohdat. Työnantajan on otettava näiden toteutuminen huomioon laatiessaan työvuoroluetteloa. Säännöllisen työajan alkaminen ja päättyminen on ilmennyttävä työvuoroluettelosta täsmällisesti eivätkä työnantaja ja työntekijä voi sopia siitä, että työnantaja määrää työn alkamis- ja päättymisajankohdat joissain työvuoroluettelossa ilmenevissä rajoissa. Jos on sovittu liukuvasta työajasta, määrää työntekijä itse työntekonsa alkamis- ja päättymisajankohdan sovitun liukuma-ajan puitteissa.

Työajan tasoittumisjärjestelmän ja työvuoroluettelon laatimisesta samalle ajanjaksolle voidaan poiketa silloin, kun niiden laatiminen yhdessä on käytännössä hankalaa esimerkiksi siksi, että tasoittumisajanjakso on pitkä tai työ on luonteeltaan epäsäännöllistä.

Työvuoroluettelon tarkoitus on antaa työntekijälle mahdollisimman aikaisessa vaiheessa tieto hänen työajoistaan ja vapaapäivistään. Työvuoroluettelo on laadittava niin pitkäksi ajaksi kuin mahdollista. Työntekijöiden edustajalle tai työntekijälle on varattava tilaisuus lausua mielipiteensä ja se on annettava työntekijöiden tietoon kirjallisesti hyvissä ajoin, kuitenkin viimeistään viikkoa ennen siinä tarkoitetun ajanjakson alkua.

Pääsääntöisesti työntekijöiden tietoon saatettua työvuoroluetteloa saadaan muuttaa vain työntekijöiden suostumuksella. Tästä voidaan poiketa silloin, kun työpaikan toiminnan turvaaminen vaatii töiden järjestelyjen muuttamista sellaisista painavista, esimerkiksi muiden työntekijöiden sairastumiseen liittyvistä syistä, jotka eivät ole olleet työnantajan tiedossa hänen laatiessaan työvuoroluetteloa. Tällöin työnantaja voi muuttaa työvuoroluetteloa sen tiedoksi antamista koskevan määräajan puitteissa. Työntekijän suostumuksella voi työvuoroluetteloa aina muuttaa. Työvuoroluettelon laatimisvelvoitteesta voidaan vapauttaa poikkeusluvalla joko kokonaan tai osittain, mikäli sen laatiminen on vaikeaa työn epäsäännöllisen luonteen vuoksi.
Additional Information
Kirjoittaja: Marjo Ylhäinen

Related ConceptsReferences

Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 20.6.2021: Oikeustiede:työvuoroluettelo. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:työvuoroluettelo.)


Siirry tarkastelemaan sivun muokkaushistoriaa →