Oikeustiede:tuomarivaltio

  From Tieteen termipankki

  tuomarivaltio

  tuomarivaltio
  Definition käsitys tai teoria siitä, että tuomioistuimet käyttävät sellaista yhteiskunnallista, poliittisluonteista päätösvaltaa, jonka tulisi demokraattisessa oikeusvaltiossa kuulua ylimmälle kansan valitsemalle valtioelimelle, parlamentille, valtiovallan kolmijako-opin (valtiollisten tehtävien jako) kehikossa
  Explanation

  Suomalaisessa tuomarivaltiokehitystä koskeneessa keskustelussa on viitattu useisiin kehitystendensseihin, joiden on katsottu indikoivan ylimmän yhteiskunnallisen päätösvallan osittaista siirtymistä valtiollisen tehtäväjaon vastaisesti vaaleilla valitulta eduskunnalta oikeuslaitokselle.

  Tuomarivaltioon viittaavia tendenssejä on nähty sekä vertikaalisuhteessa (EU-oikeus ja ihmisoikeussopimusjärjestelmä / kansallinen oikeusjärjestys) että valtiovallan kolmijaon näkökulmasta horisontaalitasossa (eduskunta lainsäädäntö- ja valtiontalousvallan käyttäjänä / oikeuslaitos). Esimerkkeinä vertikaalitason siirtymistä on esitetty Euroopan unionin tuomioistuimen EU-oikeutta luova lainkäyttötoiminta sanktioineen ja tukenaan EU-oikeuden etusijaperiaate sekä tuomioistuimen ennakkopäätösten (preliminary rulings) kansallinen oikeusvaikutus. On myös kiinnitetty huomiota Euroopan neuvoston ihmisoikeustuomioistuimen päätösten vaikutuksiin kansalliseen oikeusjärjestykseen kansallisia säädöksiä koskevina muuttamisvelvoitteina ja tuomioiden säädösvalmistelua ohjaavaan vaikutukseen.

  Horisontaalitasossa huomiota on kiinnitetty perusoikeussäännösten lainsäädäntövallan käyttöä rajoittavaan vaikutukseen. Keskustelussa on viitattu eduskunnan perustuslakivaliokunnan lausuntojen ennakkopäätösvaikutukseen säädösvalmistelussa ja perusoikeusmyönteisen ja perustuslainmukaisen laintulkinnan sekä perusoikeussäännösten suoran soveltamisen suosittamiseen yleisiksi laintulkintaperiaatteeksi tuomioistuimissa ja hallinnossa.
  Additional Information
  Kirjoittaja: Ilkka Saraviita

  Related Concepts


  References

  Lähdeviittaus tähän sivuun:
  Tieteen termipankki 28.9.2023: Oikeustiede:tuomarivaltio. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:tuomarivaltio.)